Estratègia de desenvolupament

Estratègia de desenvolupament

Continuar desenvolupant i produint nous productes, continuarmillorar el procés de producció, continuar ampliant el nou Cugrup stomer.

Development Strategy